Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

74

Merenje stanja kvaliteta vazduha vršeno je u periodu od 01.02.2023 do 08.02.2023 godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene u periodu od 01.02.2023 do 08.02.2023 godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Kula bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.