Za mlade poljoprivrednike u pokrajini, bespovratno 200 miliona dinara za ulaganje u investicije

225

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, rapisao je konkurs za mlade poljoprivrednike u ruralnim područjima AP Vojvodine u 2023. godini sa ciljem podrške i podsticanja za investicije u fizičku imovinu njihovih gazdinstava.

Izvor: agrofin.rs

Za realizaciju konkursa  predviđeno je ukupno 200 miliona dinara. Visina bespovratnih sredstava po konkursu utvrđivaće se u iznosu 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi je 500.000, a maksimalni 1.500.000 dinara.

Bespovratna sredstva namenjena su za fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne mogu imati više od 40 godina, a koja su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci, nakon 1.4.2022. godine i do sada nisu ostvarivali pravo na podsticaje.

Konkurs je namenjen mladim koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada, odnosno da nemaju prebivalište u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, Vršcu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi i Somboru.

Sredstva  predviđena konkursom mladi poljoperivrednici  će moći da iskoriste za nabavku plastenika, navodnjavanja i opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade kao i za podizanje višegodišnjih zasada. Takođe i za nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleka i mesa, mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka….

Isto tako sredstvima je omogućena  i nabavka priplodnih grla i opremanje farmi,  opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka linija za sortiranje i kalibriranje proizvoda i  opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda.

Bespovratna sredstva korisnicima će se biti isplaćivana avansno, 75 odsto od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora. Ostatak, 25 odsto  isplaćivaće se nakon realizacije investicije. Konkurs je otvoren do 10. aprila.

Detaljne informacije o Konkursu  kao odnosno tekst konkursa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs. odnosno na linku Konkurs za podršku mladima u ruralnim područjima.

B. K.

Izvor: agrofin.rs