Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

74

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini, na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 01.03.2023. do 08.03.2023. godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene u periodu od 01.03.2023 do 08.03.2023 godine, na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“, Lenjinova br. 17 Kula, ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).