Specijalistički preventivni pregledi u svim mestima opštine Kula

742

Dom zdravlja Kula pokrenuo je akciju specijalističkih pregleda stanovništva bez prethodnog zakazivanja, a sve sa ciljem prevencije eventualnih oboljenja.

Prvi u nizu preventivni pregled pregled obavljen je u Liparu, dok je u subotu, u periodu od 8 do 12 časova, zakazan pregled stanovništva u Ruskom Krsturu, a u ponedeljak, 20. marta u Domu zdravlja u Kuli radiće se mamografija i ultrazvučni pregled dojki. Direktorka Doma zdravlja Kula, doktorka Vesna Tomić da je značaj preventivnih pregleda nemerljiv i da je krucijalno da se oni sprovode ustaljenom dinamikom sa težnjom da se svaki stanovnik opštine podrvgne ovom vidu pregleda. O samoj koncepciji doktorka Tomić dodaje:

„ Organizovali smo veliku akciju, koja se odnosi na preventivne specijalističke preglede stanovništva čitave opštine Kula. Akcenat smo najpre stavili na manja mesta, počevši od Lipara, zatim ćemo se nadovezati na Ruski Krstur i Kruščić, a potom i na Sivac, Crvenku i, na kraju, Kulu. Ono što je bitno jeste usmeravanje fokusa na dostupnost samih pregleda lokalnog stanovništva, u smislu aktivacije specijalista. Ovakvim akcijama smanjujemo i rasterećujemo redosled čekanja, a samim tim i obezbeđujemo adekvatne uslove za zdravstvenu negu stanovništva“.

Kada je reč o specijalizacijama, doktorka Tomić ističe:

„Što se tiče unapređenja oko tekućih specijalizacija, možemo se pohvaliti da su naši lekari, koji su na specijalizaciji iz pedijatrije, završili edukacije i dobili sertifikate koji se odnose na detekciju ranog razvojnog poremećaja kod dece. Ovaj problem, naročito u poslednjih par godina u drastičnom je porastu. Ovom novinom obezbeđujemo uslove sa ciljem unapređenja razvojnog Savetovališta kod dece. Takođe, imamo naznake povezivanja sa drugim udruženjima i organizacijama, kako bismo obezbedili što bolje uslove za roditelje i što bolju terapijsku varijantu pristupa kod dece koja imaju potrebe za tim“.