Vazduh u opštini Kula dobrog kvaliteta, veliki udeo gasifikacije

107

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini Kula vrši se na lokaciji vrtića „Kolibri“, u užem centru naseljenog mesta Kula. Na osnovu ugovora Zavoda za javno zdravlje Sombor i Opštinske uprave Kula, vrši se merenje kvaliteta vazduha, a Zavod je akreditovana laboratorija koja ima ovlašćenje za određivanje kvaliteta vazduha.

Sam posao merenja podrazumeva uzorkovanje i merenje suspendovanih čestica PM 10 i PM 2,5, a u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini. Kada je reč o PM 2,5 česticama, one mogu da dolaze iz više izvora, kao što su strujna postrojenja, toplane, individualna ložišta, motorna vozila i mnogi drugi, a istraživanja su pokazala tesnu vezu ovih čestica i određenih hroničnih oboljenja. Ipak, merenja kvaliteta vazduha pokazala su da je kvalitet vazduha u opštini Kula na zadovoljavajućem nivou i da retko odstupa od propisanih parametara. U razgovoru sa tehničarima Zavoda, spomenuta su i merenja koja se pojavljuju na određenim internet stranicama, a koja pokazuju kritična odstupanja i negativne rezultate kada je u pitanju količina PM 2,5 čestica. Ipak, kako je rečeno, ta merenja najčešće se odvijaju u kućnim uslovima i uređajima koji nisu akreditovani, te, samim tim, nemaju potrebnu validnost. Kada je, pak, o konkretnim merama na polju ekologije reč, a koje je preduzela lokalna samouprava, kroz programe subvencija znatno je smanjen broj individualnih ložišta, a znatno je povećan broj kotlarnica na gas, čime je emisija štetnih gasova svedena na statistički minimum i propisano dozvoljene granice. Takođe, u javnim institucijama je preduzet posao u ovom smeru, te je tako njih 11 dobilo kotlarnice na gas. Novi konkursi su na pragu realizacije, te će broj domaćinstava koja se greju na gas biti znatno povećan u bliskoj budućnosti.