Sutra sednica Skupštine opštine Kula

196

Osma sednica Skupštine opštine Kula održaće se u sredu, 22. marta, sa početkom u 10 časova. Neke od tačaka koje će se naći na dnevnom redu su: Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Kule, Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja JP „Zavod za izgradnju“ i predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja istog preduzeća sa stanjem na dan 31.12.2022., Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na odluku Upravnog odbora Kulturnog centra Kula o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Kulturnog centra Kula, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Kula za 2023. godinu, kao i Predlozi Rešenja o imenovanju direktora JKP „Ruskom“ Ruski Krstur, prestanku mandata, razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog i Upravnog odbora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Kula, imenovanju članova Saveza za međunacionalne odnose opštine Kula i razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Kuli.