Raspisan konkurs za upis dece u Predškolsku ustanovu ,,Bambi“

599

Predškolska ustanova Bambi raspisala je konkurs za upis dece u vrtiće, za radnu 2023/2024. godinu. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Ustanovi od 27. marta, zaključno sa 9. aprilom, isključivo elektronskim putem, putem e-vrtića.

U ustanovu se primaju na celodnevni boravak deca od 6 meseci do polaska u školu, na poludnevni boravak deca od pet godina do polaska u školu i na poludnevni boravak deca od tri do pet godina.

Predškolska ustanova „Bambi“ Kula ima uslugu “eVrtić “ koja se nalazi na Portalu eUprava: https://euprava.gov.rs/usluge/5861

 

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrazca na e portalu www.euprava.gov.rs gde se automatski pribavljaju dokumenta iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

 

Korisničko uputstvo za roditelje: https://euprava.gov.rs/eVrtic_kako

Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima. Na Portalu možete izabrati opciju da li ćete obaveštenjaprimati na mejl ili putem sms poruke.

 

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Ustanovi od 27. marta, zaključno sa 9. aprilom, isključivo elektronskim putem, putem e-vrtića.

Nakon izvršenog bodovanja Komisija za upis dece utvrđuje listu primljene dece, koja će biti istaknuta do 30. juna 2023. godine.