LAG „Srce Bačke“ na tribini o umrežavanju malih proizvođača u Novom Sadu

131

Odsek za sociologiju i Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta organizovali su tribinu na temu: "Ka umrežavanju malih proizvođača".

O značaju umrežavanja lokalnih akcionih grupa i konceptu rada istih govorio je Bojan Kovač, menadžer LAG „Srce Bačke“. U svom izlaganju, Kovač je posebno naglasio podrušku lokalne zajednice i opštine Kula, kako udruženju tako i preduzetnicima. Takođe, istakao je i prepoznatljivost koju je LAG stekao, izgradivši odnos poverenja i međusobne saradnje između svih aktera ruralnog razvoja. Predstavljena su dosadašnja iskustva u radu, kao i značaj udruživanja u ovakve organizacije za male proizvođače.

Ovim putem je i pokrenuta inicijativa za saradnju Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“ i Filozofskog fakulteta kroz zajedničke projektne aktivnosti i mogućnosti realizacije studentske prakse u organizacijama civilnog društva.