Javni radovi u Kuli

329

Opština Kula i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini. Pravo učešća na javnim radovima imaju izvođači sa teritorije opštine Kula i to javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća i ustanove. Na javnim radovima angažovaće se nezaposlena lica sa evidencije nezaposlenih, a prioritet imaju nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je pet meseci.

Izvor: pixabay.com

Zahtev sa biznis planom podnosi se u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijali Sombor ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe www.nsz.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Filijali Sombor, putem telefona 464-054, 464-048 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na sajtu opštine Kula i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na oglasnim tablama opštine Kula i Nacionalne službe.