Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

48

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 18. 05. 2023. do 24.05. 2023 godine. Koncentracije suspendovanih čestica PM 10, izmerene od 18. 05. 2023 do 24. 05.2023. godine na lokaciji dečiji vrtić ,,Kolibri”,Lenjinova br. 17 Kula, ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.