Objavljen Javni poziv Opštine Kula za sufinanisiranje mera smanjenja zagađenja vazduha

339

Opština Kula objavila je Javni poziv za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u Opštini Kula u 2023. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove: da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući za koji podnosi prijavu (prema rešenju za porez ili fotokopije lične karte) i da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat: dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji, građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole, građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili rešenje o ozakonjenju. Takođe, uslov je i izmirenje poreza na imovinu do 31.12.2022.

Pravo učešća nemaju vlasnici koji ne žive u stambenom objektu za koji podnose prijavu, vlasnici stambenih objekata koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Opštine za slične aktivnosti i ista opravdali i vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od tih aktivnosti. Planirana sredstva za nabavku i instalaciju kotlova na prirodni gas, grejača prostora za porodične kuće, iznose četiri miliona dinara, dok za nabavku i instalaciju kotlova ili etažnih peći i peći i šporeta na drvni pelet iznose milion dinara.

Više informacija o konkursu i neophodnoj dokumentaciji možete pogledati na sajtu Opštine Kula.

Konkurs je otvoren do 16. juna 2023. godine.