Školska godina za đake svih osnovnih i srednjih škola završava se danas

118

Vlada Srbije je donela odluku da se u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji školska godina završi danas, 6. juna.

Prema toj odluci, škole mogu da nastave da rade do 20. juna za učenike koji to žele. U tom periodu mogu se realizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sa ciljem podsticanja socijalnih i emocionalnih veština učenika i aktivnosti na teme tolerancije, empatije, zajedništva, podrške i zahvalnosti. Bitno je napomenuti da će svi učenici koji ne budu zadovoljni svojim uspehom dobiti priliku da do 20. juna poprave ocene na lični zahtev.

Mala matura biće održana od 21. do 23. juna, a osmaci će, pored srpskog, odnosno maternjeg jezika, i matematike, polagati jedan od pet predmeta (geografija, istorija, biologija, fizika i hemija) koji su izabrali početkom godine.