OČIŠĆENA GRAĐEVINSKA DEPONIJA U VRBASU

276

Po nalogu Odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas, radnici PJ „Čistoća“ Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“, završili su još jedno čišćenje građevinske deponije u Vrbasu, smeštene na obodu Ulice Milivoja Čobanskog. Radilo se teškim mašinama, kojima je olakšan prilaz deponiji zahvaljujući uređenom pristupnom putu sa odvodnim kanalima.

Izvor: jkp komunalac

Radovi su trajali četiri radna dana tokom kojih je uklonjeno tri hiljade kubika otpada.

Apelujemo da se na ovu deponiju odlaže isključivo građevinski otpad.

Podsećamo da je na registrovanoj građevinskoj deponiji u Vrbasu slobodan ulaz svim putničkim i teretnim vozilima i da se odlaganje ove vrste otpada ne naplaćuje.

Izvor: Komunalac Vrbas

Izvor: jkp komunalac