VRBAS – POČINjE NAPLATA PARKIRANjA

8200

Naplata javnih parkirališta za motorna vozila počeće, u širem centru Vrbasa, od 01. avgusta.

Izvor: jkp komunalac

Parkirališta su podeljena na dve zone, žutu i plavu. Žutoj zoni pripadaju: parkiralište u Maršala Tita ulici (od Gustava Krkleca do Ive Lole Ribara), izdvojeno parkiralište kod zgrade Osnovnog suda, parkiralište u Palih boraca (od Narodnog fronta do Trga Nikole Pašića). Parkirališta koja pripadaju plavoj zoni su: u ulicama Ive Lole Ribara (od Save Kovačevića do Narodnog fronta), u Gustava Krkleca (od Save Kovačevića do JNA sa PS Vrbas) u Gustava Krkleca (od JNA do Bačke ulice), u Bloku Vasilja Koprivice, Bloku Save Kovačevića, parkiralište u Save Kovačevića ulici (od Gustava Krkleca do Palih Boraca), parkiralište u JNA ulici i izdvojeno parkiralište kod Doma zdravlja.

Cena korišćenja javnih parkirališta za jednokratno parkiranje u žutoj zoni iznosiće 50 dinara, a u plavoj 35 dinara sa PDV, dok će u ovoj zoni za celodnevno parkiranje biti potrebno izdvojiti 120 dinara. Cena pretplatne karte za neograničeno korišćenje parkirališta u žutoj zoni za mesec dana iznosiće 2.500, za 12 meseci 25.000 dinara, dok će se u plavoj zoni za mesec dana parkiranja plaćati 1750, a 17500 dinara sa PDV za 12 meseci. Cena pretplatne karte za stanare za mesec dana biće 120 dinara sa PDV, a za 12 meseci 1.200 dinara. Za rezervaciju parking mesta u žutoj zoni za mesec dana treba izdvojiti 15.000, a za 12 meseci 150.000 dinara sa PDV, dok je za rezervaciju u plavoj zoni za mesec potrebno izdvojiti 11.000, a za 12 meseci 110.000 dinara sa PDV.

Naknada za uklanjanje vozila, po nalogu saobraćajne inspekcije, ili saobraćajne policije sa PDV-om iznosi 12.500, a naknada za pokušaj uklanjanja vozila po nalogu biće 2500 dinara.
Stanarima koji stanuju u ulicama koje se nalaze u okviru zona u kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila, Preduzeće na zahtev izdaje mesečnu ili godišnju kartu za parkiranje po povlašćenim cenama. Uz zahtev se prilaže: fotokopija lične karte i fotokopija saobraćajne dozvole. Podaci u ličnoj karti i saobraćajnoj dozvoli moraju biti istovetni i na adresi ulice u kojoj se traži parkiranje. Pretplatna karta za stanare važi samo za određeno parkiralište i vozilo za koju je izdata.

Svi zainteresovani mogu od 17. 07. podnositi zahteve za sklapanje ugovora o pretplatnim karatama za parkiranje. Zahtevi se podnose na pisarnici, u upravnoj zgradi JKP Komunalac Vrbas, Save Kovačevića 87 u Vrbasu od 07,00 do 14,30 časova.

Izvor: JKP Komunalac Vrbas