AKCIJA ODNOŠENjA BILjNOG OTPADA BESPLATNO DEPONOVANjE KRUPNIJEG SMEĆA

1093

Ekipe JKP „Komunalac“ Vrbas su na terenu i saniraju štetu nastalu usled jučerašnjeg nevremena. Dežurni radnici bili su na terenu i odmah nakon oluje.

Kako bi bar malo pomoglo sugrađanima u sanaciji štete, JKP „Komunalac“ će odnositi biljni i baštenski otpad koji meštani sakupe u svojim dvorištima. Ovu vrstu otpada, stanovnici Vrbasa i naseljenih mesta, mogu upakovati u bilo koje plastične vreće i izneti ispred svojih kuća. Veće količine biljnog otpada, sugrađani mogu da odnesu na gradsko smetlište i besplatno ga deponovati. Građevisnki otpad može se izručiti na građevisnku deponiju čije je deponovanje, svakako, besplatno.

Izvor: Komunalac Vrbas

 

 

 

Izvor: Komunalac Vrbas

 

Izvor: Komunalac Vrbas