Odmor i oporavak dece u Bačkom Monoštoru

210

Crveni krst Srbije je u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ostalim donatorima obezbedio sredstva za oporavak socijalno ugrožene dece u odmaralištima Crvenog krsta.

Crveni krst Kula oganizovao je odlazak 14 dece iz socijalno ugroženih porodica u odmaralište Crvenog krsta Sombor u Bačkom Monoštoru.

Deca su provela deset nezaboravnih dana na odmoru i oporavku uz pratnju vaspitača i volontera Crvenog krsta Kula Nemanje Majora. Pored Nemanje brigu od deci vodili su zaposleni i volonteri Crvenog krsta Sombor, kao i medicinsko i pedagoško osoblje.

Svaki dan je bio stvaranje nove uspomene za ovaj letnji raspust, ispunjen zabavnim, kreativnim, edukativnim radionicama. Pored zabave, deca su se upoznala sa radom i aktivnostima Crvenog krsta, učestvovala u radionicama prve pomoći , informisala se o principima Crvenog krsta i radu organizacije kroz dufuziju prezentovanu od strane zaposlenih i volontera Crvenog ksta Sombor.