Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

74

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. Merenje je vršeno u periodu od 10.08.2023 do 16.08.2023 godine.

Koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene od 10.08.2023 do 16.08.2023. godine na lokaciji dečiji vrtić “Kolibri” Lenjinova br. 17 Kula ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).