Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

67

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 24. 8. 2023 do 31. 8. 2023. godine. Koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene od 24. 8. 2023. do 31. 8. 2023. godine na lokaciji Dečiji vrtić ,,Kolibri” Lenjinova br. 17 Kula ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.
Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec avgust 2023.

Merenje je vršeno tokom avgusta 2023. godine na mernom mestu dvorište Dečijeg vrtića ,,Kolibri“, Lenjinova br. 17, koje pripada naseljenom mestu Kula. Praćene su koncentracije frakcije PM 10 suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzorka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br . 11/2010), Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br. 75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br.63/2013).

Granična vrednost za suspendovane čestice PM 10 iznosi 50 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini. Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m³, a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 1. 1. 2016 godine.

Izmerene koncentracije PM 10 čestica u mesecu avgustu 2023. godine na lokaciji dečiji vrtić ,,Kolibri” Lenjinova br. 17 Kula ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br. 11/2010), Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,Službeni glasnik RS br.63/2013).

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.

Izvor: q-media.rs (Katastar zagađivača)