Poziv poslodavcima da se uključe u model dualnog obrazovanja – 10 novih profila

80

Poslodavci zainteresovani da se uključe u model dualnog obrazovanja u narednoj školskoj 2024/2025. mogu do 15. januara 2024. godine da se prijave po pojednostavljenoj proceduri putem veb portala Privredne komore Srbije – portal.dualnoobrazovanje.rs.

Izvor: PKS

Novi profilili u školskoj 2024/2025. su: Dekorater zidnih površina; Polagač obloga; Tehničar za elektroniku i automatiku; Elektrotehničar za elektroniku na vozilima; Tehničar računara; Tehničar za administriranje računarskih mreža; Vozač motornih vozila; Mehaničar grejne i rashladne tehnike; Poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija; Kozmetički tehničar.

Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS, podseća da su od 15. septembra 2023. godine na snazi izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju, koje će, kaže, olakšati proces uključivanja kompanija u dualno obrazovanje, ali i samu realizaciju učenja kroz rad.

Dodaje da je izmenjen sastav Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad, te inspektori rada više nisu deo Komisije, što znači, kaže, da bezbednost i zdravlje na radu nije predmet provere Komisije na osnovu Zakona o dualnom obrazovanju već su sva prava učenika na bezbedno i zdravo okruženje tokom realizacije učenja kroz rad garantovana Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Objašnjava da iznos naknade za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca i dalje ostaje minimum 70 odsto minimalne cene rada po satu za svaki sat proveden na učenju kroz rad, s tim da je moguće naknadu isplaćivati stepenasto po godinama školovanja shodno nivou znanja učenika.

Uvodi se mogućnost osnivanja Trening alijanse, koja predstavlja oblik udruživanja dva ili više poslodavaca s ciljem olakšavanja realizacije učenja kroz rad u kompanijama, kao i Trening centri.

„Trening centri će se otvarati pri školama, kako bi se u njima realizovao određeni deo plana i programa nastave, do 30 odsto, onda kada to poslodavac ne može ili kada nije bezbedno da se aktivnosti realizuju u realnom radnom okruženju“, objašnjava Kovačevićeva.

Dodaje da se povećava obim učenja kroz rad tako što će od školske 2026/2027. godine obim učenja kroz rad za trogodišnje obrazovne profile iznositi najmanje 60 odsto od ukupnog broja časova stručnih predmeta, odnosno najmanje 40 posto za četvorogodišnje obrazovne profile, dok će od školske 2034/2035. godine obim učenja kroz rad za sve obrazovne profile iznositi 60 odsto od ukupnog broja časova predviđenih planom i programom nastave i učenja.

Izvor: RPK Sombor