Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu bez kamate 14. februara

89

Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal 2024. godine za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe u sredu, 14. februara.

Izvor: vojvodinauzvio.rs

Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine. Ukoliko se novim rešenjem za porez utvrdi veći iznos obaveze nego što je plaćena akontacija, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Prva rata se uplaćuje do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, a četvrta do 14. novembra. Kamata za kašnjenje iznosi 16,5 odsto.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Izvor: rtv.rs