Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

16

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2024. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 8. 2. 2024. do 13. 2. 2024. godine. Koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene od 8. 2. 2024. do 13. 2. 2024. godine na lokaciji Dečiji vrtić ,,Kolibri” Lenjinova br. 17 Kula ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.

Izvor: Katastar zagađivača Kula