Učenice Ekonomsko – trgovinske škole posetile Institut za srpski jezik SANU povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

69

Juče je, širom sveta, obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika. Ovaj dan uspostavljen je od strane UNESKO-a 2000. godine u znak sećanja na nekoliko studenata koji su 1952. godine ubijeni u Daki tokom protesta za ravnopravnost svog maternjeg, bengalskog jezika.

Učenice Ekonomsko-trgovinske škole, Mia Dvožak i Sara Ačanski, zajedno sa predmetnim nastavnikom srpskog jezika Draganom Bogojevac, imale su priliku da posete Institut za srpski jezik SANU i biblioteku Instituta. Predavanje dr Jovane Jovanović o radu i ciljevima ove ustanove, kao i o razvoju srpskog književnog jezika, bilo je izuzetno zanimljivo i informativno. U razgovoru sa učenicima, posebno je istaknuta potreba da se očuva srpski jezik. Milica Rabrenović, istraživač pripravnik, govorila im je o radu Odseka za standardni jezik. Cilj Odseka jeste da se na organizovan način, koristeći se dostignućima savremene lingvistike u zemlji i svetu, pristupi opisivanju savremenog srpskog jezika na svim jezičkim nivoima, što bi vodilo osavremenjavanju i dopunjavanju njegove norme.
Nakon posete Institutu, Milica Rabrenović je odvela učenice da posete Muzej Vuka S. Karadžića i Dositeja Obradovića. Zgrada u kojoj se nalazi muzej je jedna od najstarijih zgrada u Beogradu. Podignuta je u prvoj polovini 18. veka i jedno vreme je bila sedište Velike škole koju je osnovao Dositej Obradović, a Vuk Karadžić je bio jedan od prvih učenika. Slobodno vreme učenice su iskoristile šetajući Kalemegdanom, što je doprinelo daljem uživanju i obogatilo njihovo iskustvo.

 

Izvor: ETŠ Kula