Veliki odziv građana na preventivne preglede u Ruskom Krsturu

65

I u ovoj godini nastavljena je praksa preventivnih pregleda dece i odraslih Doma zdravlja Kula u naseljenim mestima kulske opštine.

Obavljeni su dermatološki, internistički, pedijatrijski i fizijatrijski pregledi, a takođe je bila rađena i kompletna laboratorijska analiza krvi. Pored ovih pregleda, u saradnji sa kompanijom „Sani optik“, građani su mogli da obave i oftalmološki pregled. Akcija je naišla na veliki odziv stanovništva, a direktorka Doma zdravlja Kula, doktorka Vesna Tomić, istakla je da su preventivni pregledi prošle godine bili veoma posećeni, te da se sa jednom ovako dobrom praksom nastavlja i ubuduće:

„Kao i svake godine, i ove godine smo krenuli sa organizacijom preventivnih pregleda na nivou manjih mesta što se tiče opštine Kula. Imamo dobar odziv stanovništva, s obzirom na to da smo tu napravili jednu lepu saradnju između pregleda što se pedijatrije tiče, obuhvativši pedijatrijsku populaciju, ali i odraslih. Preglede obavljaju fizijatar, internista, takođe se radi i laboratorijsko-hemijska obrada i pregled dermatologa. U osnovi, idemo u pravcu rasterećenja čekanja u redu i na taj način da su pacijenti pošteđeni odlaska u Kulu i putovanja. Dom zdravlja Kula se brine o svojim pacijentima na adekvatan način, a istovremeno smo sproveli i proceduru skrininga na određena kardiovaskularna oboljenja, kao i dermoskopiju u cilju prevencije melanoma, tako da se i tu u osnovi provlači jedna ozbiljna preventivna strana naše celokupne aktivnosti“.