Od 13. do 19. maja međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja

41

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova od 13. do 19. maja sprovodiće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila.

Poseban akcenat biće na kontroli autobusa kojima se vrši organizovani prevoz dece na ekskurzije, rekreativne nastave, kao i sportske i kulturno-umetničke manifestacije.

Dosledno će se kontrolisati poštovanja odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i neće se dozvoliti otpočinjanje organizovanog prevoza dece u slučaju da se kontrolom utvrde nepravilnosti.


Tokom akcije koja se istovremeno sprovodi u 31 evropskoj zemlji članici organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila.