RF PIO: Objavljene konačne rang-liste za pakete solidarne pomoći

200

Na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija i filijala Fonda PIO objavljene su konačne rang-liste za dodelu paketa solidarne pomoći najugroženijim korisnicima penzija, za šta sredstva obezbeđuje Fond PIO.

Već od ponedeljka, 20. maja, otpočeće sukcesivna podela paketa penzionerima, a ove godine pakete će dobiti oko 55.000 korisnika, što je oko 15.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Udruženja će, na lokalnom nivou, obavestiti penzionere o dinamici preuzimanja paketa.

Osnovni kriterijum za dodelu paketa je visina penzije do 24.987,67 dinara, a komisije pri udruženjima i odborima korisnika penzija starale su se o tome da svi korisnici penzija, pod istim uslovima, bez obzira na članstvo u penzionerskoj organizaciji, ostvare ovo pravo. Kako Pravilnik o društvenom standardu propisuje, prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći, prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija (koja ne prelazi najniži iznos penzije), a prioritet imaju i korisnici penzija stariji po godinama života.


Za ovaj vid društvenog standarda Fond PIO je ove godine izdvojio sredstva u visini od čak 111 miliona dinara, dok je prošle godine za ove namene utrošen 51 milion dinara.