Ital-Bath Zmajevo traži radnike

190

Ital-Bath Zmajevo traži talentovane radnike za proizvodnju i montažu kupatilske opreme.

Ital-Bath doo Zmajevo
Ital-Bath doo Zmajevo

Nudimo konkurentne plate, sjajne radne uslove i priliku za profesionalni razvoj. Pridružite se našem timu na sledećim pozicijama:

KOORDINATOR RADA MAŠINA 


 • Priprema i opsluživanje kalupa za livenje
 • Kvalitativna kontrola rada robota
 • Kvalitativna kontrola rada presa i kalupa za livenje i provera izdvojenog škarta
 • Podešavanje presa i robota, mašina i kalupa
 • Upravljanje poslovima redovnog i vanrednog održavanja i čišćenja mašina i robota
 • Dežurstvo i pravovremena intervencija u slučaju kvara
 • Upravljanje i priprema sirovine za proizvodnju
 • Pravilno gašenje i paljenje grejača
 • Upravljanje viljuškarom
 • Nedeljni  popis sirovine (urea), i registracija u elektronskom obliku
 • Obuka novih radnika
 • Komunikacija sa menadžmentom firme

RADNIK U PROIZVODNOM POGONU

 • Priprema i opsluživanje kalupa za livenje;
 • Ručna gruba obrada poluproizvoda;
 • Manipulacija sirovinama i puluproizvodima;
 • Kontrola kvaliteta poluproizvoda nakon livenja i obeležavanje greške;
 • Sortiranje poluproizvoda prema klasama;
 • Kontrola rada mašine i otklanjanje osnovnih grešaka;
 • Predaja poluproizvoda sektoru za finu obradu;
 • Prijem poluproizvoda sa presa;
 • Opsluživanje robota za finu obradu;
 • Dodatna ručna fina obrada poluproizvoda;
 • Ručno postavljanje amortizera na poluproizvod;
 • Sklapanje poluproizvoda i formiranje gotovog proizvoda;
 • Dopunska kontrola kvaliteta i selekcija proizvoda za eventualnu dodatnu obradu;
 • Predaja proizvoda sektoru za pakovanje i/ili sektoru za finalnu kontrolu kvaliteta;
 • Prijem gotovih proizvoda sa robota;
 • Pakovanje gotovih proizvoda u predviđenu ambalažu;
 • Opsluživanje mašine za pakovanje;
 • Dopunska kontrola kvaliteta gotovog proizvoda;
 • Sklapanje poluproizvoda i formiranje gotovog proizvoda
 • Sklapanje kartonske ambalaže;
 • Kontrola kvaliteta i sortiranje kartonske ambalaže;
 • Pakovanje šarki (gotovog proizvoda) u plastičnu ambalažu;
 • Opsluživanje mašina za proizvodnju delova za šarke;
 • Sklapanje delova šarki za amortizovano zatvaranje;
 • Provera i testiranje šarki;

Pošaljite Vaš CV-a na [email protected] , ili nas kontaktirajte na 021/726-103 i 064/642-7212