U Kucuru i Savino Selo stigla čista pijaća voda

222

– Posle više decenija, od danas – u domovima Kucurana i Savinoselaca iz slavina teče čista pijaća voda. JKP „Komunalac“ i opština Vrbas zahvaljuju se meštanima ova dva naseljena mesta vrbaske opštine na strpljenju i razumevanju.

Izvor: JKP Komunalac Vrbas

Nakon što su otklonjene sve tehničke poteškoće, više od šest hiljada stanovnika Kucure i Savinog Sela konačno su dobili kvalitetnu vodu za piće. U naredna dva do tri dana, koliko je potrebno Sistemu da se stabilizuje, žitelji Kucure i Savinog Sela mogu osetiti pojačanu koncentraciju hlora u vodi.

Cevovod dug 14 kilometara povezuje Kucuru i Savino Selo sa glavnim izvorištem vode i gradskim vodovodom. Stoga, poslednjih godina vodozahvat u Vrbasu bio je svojevrsno gradilište. Ugrađena je nova savremena oprema i zamenjeni dotrajali razvodni cevovodi u Pumpnoj stanici, izgrađena su dva postrojenja za pripremu vode, ukupnog kapaciteta 100 l/s, izbušeno i opremljeno je pet novih bunara. Ovi poslovi realizovani su, u najvećoj meri, zahvaljujući Planskom pristupi i realizaciji Projekta vodosanbdevanja pod nazivom „Program vodosanbdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine“ vrednom 4,1 miliona evra. Program je nastojao da odgovori zahtevima za održivim, kontinuiranim i higijenski prihvatljivim snabdevanjem potrošača pijaćom vodom, u saradnji s Nemačkom razvojnom bankom “KfW”.

Osim vodozahvata u Vrbasu, vodozahvati u Kucuri i Savinom Selu su, doživeli kompletan „procvat“. U Kucuri je izgrađena nova pumpna stanica sa rezervoarom 600 m³, sa pumpama i izvedenim potisom za Kucuru, Savino Selo i potisom za novoprojektovani cevovovod i rezervoare u naseljema Bačko Dobro Polje, Zmajevo i Ravno Selo za koji je u okviru Plana izrađena Projektna dokumentacija. Savino Selo je, u okviru ovih aktivnosti, dobilo nov rezervoar od 300 m³, kao i obnovljenu pumpnu stanicu sa ugrađenim novom opremom, pumpama, fasadom, molerskim radovima i zamenjenim razvodnim cevovodom.

Realizacijom ovog obimnog i kapitalnog projekta za opštinu Vrbas obezbedilo se trajno i kvalitetno snabdevanje vodom za piće naseljenih mesta vrbaske opštine, kao i dovoljne količine vode za grad Vrbas i naselja opštine Vrbas.

Izvor: JKP Komunalac Vrbas