UKLONjEN NELEGALNO LAGEROVAN OTPAD U KUCURI I VRBASU

79

Na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove OU Vrbas, očišćene su deponije građevisnkog materijala u Kucuri i Vrbasu. Zabranjeno je deponovanje otpada na svim smetlištima u opštini Vrbas, osim na Gradskoj deponiji koja se nalazi na Srbobranskom putu.

Izvor: JKP Komunalac Vrbas 

Sa deponije namenjene za odlaganje građevinskog otpada, koja se prostire na uglu ulica Maršala Tita i Mučenika Papuge u Kucuri, uklonjeno je blizu 1.500 kubika smeća. Na obodu ulice Milivoja Čobanskog u Vrbasu, zabeležena je slična priča. Prilazni put bio je zatrpan raznim vrstama otpada, a pronađena je i kutija s kučićima koji su dalje prosleđeni u JAZIP.

Mesna zajednica Kucura uz podršku lokalne samouprave ogradila je deponiju na izlazu prema Kucuri ka Savinom Selu. Na tom mestu stoji znak da je zabranjeno bacanje smeća.
Deponija koja je bila namenjena za istovaranje građevinskog materijala u Vrbasu prezasićena je i na nju više ne sme da se izbacuje smeće.


„Apelujemo na građane da deponiju za građevisnki otpad u Vrbasu više ne koriste. Početkom prethodne godine, na kraju ulice Milivoja Čobanskog izgrađeni su prstupni put i odvodni kanali. Neretko oni budu zatrpani, usled čega sugrađani ne mogu da uđu u svoje atare koji se ovde nalaze. Tokom prošle godine naši radnici ovu deponiju sanirali su devet puta“, rekao je direktor JKP „Komunalac“ Igor Škundrić.

Podsetimo, Delegacija EU u Srbiji raspisala je tender za projektovanje i izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu. Regionalni centar za upravljanje otpadom u Novom Sadu uključuje sanitarnu deponiju kapaciteta približno 1.209.000 metara kubnih, kao i projektovanje i izgradnju dve transfer stanice sa svim neophodnim zgradama i opremom u opštinama Vrbas i Bačka Palanka.

Do tada, za građane opštine Vrbas dostupna je Gradska deponija na koju sav višak otpada mogu da istovare. Na glavnu deponiju u Vrbasu deponovanje smeća besplatno je za fizička lica koja otpad istovaraju iz putničkih vozila sa prikolicom.

Izvor: JKP Komunalac Vrbas 

 

Izvor: JKP Komunalac Vrbas