Održana godišnja skupština Opštinske organizacije invalida rada Kula

148

Redovna godišnja skupština Opštinske organizacije invalida rada Kula održana je danas u Mesnoj zajednici Gornji grad.

Sednici su, osim predsednika Opštinske organizacije invalida rada Kula, Obrada Vojinovića i članova Organizacije, prisustvovali i zamenik predsednika Opštine Kula, Karolj Valka i zamenik predsednika Saveza invalida rada Srbije, Stanko Nimčević. Na dnevnom redu bili su, između ostalih, izbor radnih tela, izveštaj verifikacione komisije, podnošenje izveštaja o radu, kao i verifikacije planova rada za 2024. godinu.

Vojinović se zahvalio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Savezu invalida rada Vojvodine i lokalnoj samoupravi na pomoći i istakao da su aktivnosti Opštinske organizacije invalida rada usmerene na poboljšanje uslova života njihovih članova. U skladu sa tim, pomažu im kroz nabavku ogreva po jeftinijim cenama, nabavljaju prehrambene artikle, ali i organizuju edukativne sastanke i izložbe:

,,Danas je redovna godišnja skupština Opštinske organizacije invalida rada Kula. U izveštaju je sve ono što smo radili protekle godine, a obuhvatili smo kompletno projektovane aktivnosti sa raspoloživim sredstvima. Želim da se zahvalim Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na podršci našim aktivnostima, jer delom i oni učestvuju finansijski, a sve to ne bi bilo potpuno da nije Saveza invalida rada Vojvodine i lokalne samouprave. Naše aktivnosti tiču se penzionera invalida rada i pokušaja da
se poboljšaju naši uslovi. Imamo 483 člana i pokušavamo da im pomognemo. Radimo osiguranja tri vrste – Dunav osiguranje i Triglav osiguranje, pomažemo našim ljudima kroz nabavku ogreva po jeftinijim cenama i na otplatu, ove godine na godinu dana. Nabavljamo i prehrambene artikle – piliće, šećer, med i sve ono za šta se izjasne. Pored ovih aktivnosti, prošle godine imali smo i dva eduktivna sastanka. Naše članice, žene koje su bile organizovane u Udruženje žena, sada su osnovale sekciju kod nas i izložile su svoje radove. One se sastaju svakog ponedeljka i razmenjuju svoja iskustva. Jedan sastanak održali smo u Sivcu, u vezi zaštite životne sredine, što planiramo da održimo i ove godine i da obuhvatimo i Pčelarsko društvo koje je veoma važno u zaštiti životne sredine“.