PU ,,Bambi“ Kula: Objavljene rang liste za upis u vrtiće

371

Predškolska ustanova ,,Bambi'' Kula objavila je rang liste za upis u vrtiće za radnu 2024/2025. godinu i one su dostupni na sajtu pubambi-kula.com.

Kako su naveli u saopštenju, na osnovu broja bodova, uzrasta i kapaciteta većina dece raspoređena je u željene vrtiće, a u nameri da obuhvate što veći broj dece, neka deca raspoređena su u druge vrtiće.

Ugovori će se potpisivati u vrtićima u kojima su deca primljena od 26. do 28. avgusta od 8 do 12 časova. Uslov za zaključivanje Ugovora o upisu i boravku deteta je da roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, prilikom zaključivanja istog priloži: Potvrdu o vakcinalnom statusu ili Potvrdu o lekarskom pregledu za decu pripremnog predškolskog programa. Ukoliko se navedeni ugovor ne potpiše najkasnije do 1. septembra smatraće se da ste odustali od upisa deteta u Ustanovu.