Sutra 16. sednica Skupštine opštine Kula

86

Šesnaesta po redu sednica Skupštine opštine Kula održaće se u sredu, 26. juna, sa početkom u 10 časova. Neke od tačaka koje će se naći na dnevnom redu su:

Predlog Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Kula za 2023. godinu i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Kula za 2023. godinu, Predlog Odluke o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Sombor i opštine Apatin, Kula, Odžaci i Bač, Predlog Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Kula, Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Opštine Kula za 2023. godinu, Predlog Odluke o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicije Opštine Kula, Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Kula za 2024. godinu, Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kula za 2024. godinu, Predlozi Rešenja o razrešenju i izboru članova stalnih radnih tela (Komisija) Skupštine opštine Kula, razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora ustanova čiji je osnivač Opština Kula i razrešenju i postavljenju člana Štaba za vanredne situacije Opštine Kula i Odbornička pitanja.