Impresum

Portal „Naše Mesto“ je registrovani elektronski medij koji pokriva teritoriju Sombora i četiri opštine: Kula, Vrbas, Apatin i Odžaci, sa ukupno 37 naseljenih mesta. Portal je nastao iz potrebe da se vesti sa lokalnog nivoa, za koje često nema mesta u nacionalnim medijima, nađu na jednom mestu i doprinesu boljoj informisanosti građana.

Portal „Naše Mesto“ bavi se temama od javnog interesa, a osim autorskih vesti, prenosi i sadržaje drugih lokalnih i nacionalnih medija.

OSNOVNI IDENTIFIKACIONI PODATAK

Registarski broj: IN000317
Datum registracije: 27.11.2015.
Naziv medija: PORTAL NAŠE MESTO

PODATAK O IZDAVAČU MEDIJA

Poslovno ime: NIKOLA LUČIĆ PR KINEMATOGRAFSKE I AUDIO VIDEO USLUGE PANMEO NOVI SAD
Matični broj: 66069656
Forma medija: Samostalna elektronska izdanja internet portali
Internet adresa: www.nasemesto.rs
Jezik: Srpski

PODATAK O ODGOVORNOM UREDNIKU MEDIJA

Nikola Lučić