Impresum

Portal “Naše Mesto” je registrovani elektronski medij koji pokriva teritoriju Sombora i tri opštine: Kula, Vrbas i Odžaci, sa ukupno 37 naseljenih mesta. Portal je nastao iz potrebe da se vesti sa lokalnog nivoa, za koje često nema mesta u nacionalnim medijima, nađu na jednom mestu i doprinesu boljoj informisanosti građana.

Portal “Naše Mesto” bavi se temama od javnog interesa, a osim autorskih vesti, prenosi i sadržaje drugih lokalnih i nacionalnih medija.

Portal “Naše Mesto” je upisan u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre Republike Srbije, pod registarskim brojem: IN000317.

Kontakt: info@nasemesto.rs

Glavni i odgovorni urednik: 
Janjanin Nemanja, kontakt: nemanja.janjanin@nasemesto.rs

Vlasnik i izdavač portala:
Agencija za marketing i veb dizajn “Mindstorming“, matični broj: 63816469, PIB: 108948632, adresa: Rade Končara 27, 25230 Kula.

Izrada sajta i tehnička podrška:
Severin