Portal Naše Mesto je registrovani veb portal koji pokriva tri opštine: Kula, Vrbas i Odžaci, sa ukupno 22 naseljena mesta. Portal je nastao iz potrebe da se vesti sa lokalnog nivoa, za koje često nema mesta u nacionalnim medijima, nađu na jednom mestu i doprinesu boljoj informisanosti građana.

Lokalna informativna mreža Naše Mesto bavi se temama od javnog interesa, a osim autorskih vesti, prenosi i sadržaje drugih lokalnih i nacionalnih medija.

Portal Naše Mesto je upisan u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre Republike Srbije, pod registarskim brojem: IN000317 – Preuzmite rešenje o registraciji OVDE

Glavni i odgovorni urednik: 
Bratislav Grbić
bane.grbic@gmail.com

Vlasnik i izdavač portala:
Agencija za marketing i veb dizajn “Mindstorming“, matični broj: 63816469, PIB: 108948632

Izrada sajta i tehnička podrška:
Agencija za marketing i veb dizajn “Mindstorming”