Mesna zajednica Lipar

151

WIKI - Zgrada Mesne zajednice Lipar se nalazi tačno u centru sela, pored Osnovne škole Nikola Tesla, prekoputa zgrade Pošte.

mesna zajednica lipar
Mesna zajednica Lipar / Foto: N. Janjanin, 2017.

Osnovne informacije:

  • Adresa: Maršala Tita 38, 25232 Lipar
  • Telefon: 025/707-035
  • Email: mesnazajednicalipar@gmail.com
  • Web sajt: mzlipar.com
  • Tekući račun: 840-269645-76
  • Matični broj: 08005532
  • PIB: 100661618
  • Šifra delatnosti: 75110

Mapa:

Fotografije:

 

Mesna zajednica Lipar / Foto: N. Janjanin, 2018.
Mesna zajednica Lipar / Foto: N. Janjanin, 2017.
Mesna zajednica Lipar / Foto: N. Janjanin, 2018.
Mesna zajednica Lipar / Foto: N. Janjanin, 2017.