Obrazovni centar Sokrat – Kula

1191

POSLOVNI ADRESAR - Obrazovni centar “Sokrat” osnovan je 2019. godine sa idejom da se učenicima pruži sva neophodna pomoć za uspešno savladavanje neophodnog gradiva iz svih sedam predmeta zastupljenih na završnom ispitu.

Našom ponudom želimo da olakšamo učenicima polaganje prvog velikog testa u životu.

OC “Sokrat” nudi pripremne časove iz svih sedam predmeta zastupljenih na završnom ispitu:

  • matematike,
  • srpskog jezika,
  • biologije,
  • istorije,
  • geografije,
  • hemije i
  • fizike.

Naš tim nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi, pripremi testova i neposrednim iskustvom u pripremi učenika za polaganje završnog ispita omogućiće polaznicima potrebna znanja i veštine rešavanja testova za postizanje uspeha i upis u željenu školu. Pored pripremnih časova, u sklopu ponude, nalazi se i pomoć prilikom odabira srednje škole. Ovaj odabir je veoma važna odluka prilikom koje je neophodno da se poklope ambicije, lične sklonosti i interesovanja učenika. OC “Sokrat” olakšaće vam izbor kroz test profesionalne orijantacije, koji će pomoći da se indentifikuju interesovanja i sklonosti svakog polaznika.

Tokom perioda priprema održaće se i dva predavanja o različitim metodama učenja koja će učenicima omogućiti da odaberu za njih najefikasniju metodu koju će primenjivati u svom daljem obrazovanju. Na kraju, kroz vršnjačku edukaciju, učenicima će se pružiti mogućnost da postave pitanja i razmene iskustva sa učenicima srednjih škola iz opština Kula i Vrbas. Test profesionalne orijentacije, predavanja o metodama učenja i vršnjačka edukacija ulaze u cenu pripremne nastave.

Ukupni fond časova pripremne nastave iznosi 144 školska časa koji će biti realizovani vikendom u periodu od januara do juna 2020. godine. Prijave za pohađanje pripremne nastave su otvorene i traju do sredine januara.

Info: