Osnovna škola Nikola Tesla Lipar

209

WIKI - Zgrada Osnovne škole Nikola Tesla se nalazi na glavnoj ulici u Liparu, odmah pored zgrade Mesne zajednice Lipar.

OŠ Nikola Tesla Lipar / Foto: N. Janjanin, 2018.

Osnovne informacije:

  • Adresa: Maršala Tita 42, 25232 Lipar
  • Telefon: 025/707-006
  • Fax: 025/707-488
  • Email: osntesladirektor@gmail.com
  • Web sajt: osnteslalipar.com
  • Matični broj: 08005192
  • PIB: 100263130
  • Šifra delatnosti: 08520
  • Tekući račun: 840-375666-76
  • Tekući račun: 840-375660-94

Mapa:

Fotografije:

OŠ Nikola Tesla Lipar / Foto: N. Janjanin, 2018.
OŠ Nikola Tesla Lipar / Foto: N. Janjanin, 2018.
OŠ Nikola Tesla Lipar / Foto: N. Janjanin, 2018.
OŠ Nikola Tesla Lipar / Foto: N. Janjanin, 2018.