Reklamiranje na Portalu „Naše Mesto“

Želite da plasirate poruku? Imate proizvod koji biste hteli da predstavite javnosti? Zvanično saopštenje, prezentaciju Vašeg posla ili delatnosti?

Mi Vam možemo pomoći u tome!

 

Sa više od 100.000 otvorenih stranica mesečno, trenutno smo najčitaniji elektronski medij u opštinama Kula, Vrbas, Odžaci i Gradu Sombor.

Vaši potencijalni kupci, a naši čitaoci su stanovnici opština Kula, Vrbas, Odžaci i Sombor, koriste Internet na računaru i mobilnim uređajima, imaju između 16 i 60 godina. Što znači da će Vašu reklamu videti 100.000 ljudi, a mi ćemo se potruditi i da je zapamte, jer posebnu pažnju posvećujemo saradnji sa našim klijentima.

Ali tu nije kraj, jer preko društvenih mreža Vam možemo obezbediti još bolji put do potencijalnih klijenata i otvoriti potpuno nova tržišta. Zajedno ćemo definisati Vaše potrebe, osmisliti i predložiti optimalnu kampanju kako biste izvukli maksimum iz uloženih sredstava.

Tu se ne završava naša saradnja, već dalje nastavljamo da pratimo tok kampanje, pratimo Vašu konkurenciju i predlažemo naredne poteze, jer je naš zajednički cilj unapređenje Vašeg poslovanja.

Mi smo pouzdan, nezavisan, nepristrasan i finansijski stabilan medij i taj imidž prenosimo na sve naše klijente, kako bismo oglašavanju dali svoj lični pečat.

Voleli bismo da i sa Vama ostvarimo saradnju na koju ćemo biti ponosni.