Naslovna Ključne reči Kvalitet vazduha

Ključna reč: kvalitet vazduha

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2024. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2024. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2024. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2024. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2024. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Obaveštenje pravnim licima za dostavljanje podataka za lokalni registar izvora zagađivanja

Odeljenje za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment Opštinske uprave opštine Kula obaveštava pravna lica da su u skladu sa članom 75. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004,36/2009-dr.zakon,72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon), Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Sl.glasnik RS“, br.91/2010, 10/2013, 98/2016 i 72/2023) u obavezi da Izveštaje dostave kao elektronski dokument, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra koji se nalazi na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, koji se nalazi na linku http://www.sepa.gov.rs , i tako generisane izveštaje dostave u Lokalni registar izvora zagađivanja nadležnom Odeljenju za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment Opštinske uprave opštine Kula do dana 31. 3. 2024. godine na adresu elektronske pošte [email protected].

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni izvšetaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2024. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2024. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni i mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Katastar zagađivača Kula: Nedeljni i mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Poslovni adresar