Naslovna Ključne reči Kvalitet vazduha

Ključna reč: kvalitet vazduha

Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec april 2022

Merenje je vršeno tokom aprila 2022.godine, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri“, Lenjinova br. 17, koje pripada naseljenom mestu Kula. Praćene su koncentracije frakcije PM 2,5 suspendovanih čestica. Granična vrednost za suspendovane čestice PM 2,5 iznosi 25 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini. Tolerantna vrednost je bila 30 µg/m³ a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01.01.2016 godine.

Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Objavljen sedmodnevni izveštaj o kvalitetu vazduha u opštini Kula

Merenje kvaliteta vazduha u opštini Kula vršeno je u periodu od 18.aprila do 24. aprila. Od 18. do 22. aprila koncentracija suspendovanih čestica PM 2,5 bila je iznad propisanih vrednosti, dok je u periodu od 23. do 24. aprila koncentracija ovih čestica bila u okviru propisanih vrednosti. Merenje se odvijalo na lokaciji vrtića „Kolibri“ u Kuli, a ono je vršeno od strane Zavoda za javno zdravlje iz Sombora. Suspendovane čestice PM 2,5 često nastaju kao produkt sagorevanja i njihovo prisustvo u vazduhu naročito je prisutno za vreme grejne sezone. Praćenje kvaliteta vazduha vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021. i 2022. godini, a na koji je saglasnost dalo Ministarstvo zaštite životne sredine.

Objavljen sedmodnevni izveštaj o kvalitetu vazduha u opštini Kula

Merenje kvaliteta vazduha u opštini Kula vršeno je u periodu od 18.aprila do 24. aprila. Od 18. do 22. aprila koncentracija suspendovanih čestica PM 2,5 bila je iznad propisanih vrednosti, dok je u periodu od 23. do 24. aprila koncentracija ovih čestica bila u okviru propisanih vrednosti. Merenje se odvijalo na lokaciji vrtića „Kolibri“ u Kuli, a ono je vršeno od strane Zavoda za javno zdravlje iz Sombora. Suspendovane čestice PM 2,5 često nastaju kao produkt sagorevanja i njihovo prisustvo u vazduhu naročito je prisutno za vreme grejne sezone. Praćenje kvaliteta vazduha vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021. i 2022. godini, a na koji je saglasnost dalo Ministarstvo zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Kuli

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula . Merenje je vršeno u periodu od 14.02.2022 do 20.02.2022. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ dana 17.02.2022, 18.02.2022 i 19.02.2022.godine bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, dok su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 dana 14.02.2022, 15.02.2022, 16.02.2022 i 20.02.2022. godine prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu gore navedenim Uredbama.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Merenje kvaliteta vazduha je vršeno u period od 01.02.2022 do 06.02.2022. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri dana 02.02.2022 i 06.02.2022 bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, dok su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 dana 01.02.2022, 03.02.2022, 04.02.2022 i 05.02.2022 prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu gore navedenim Uredbama.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU KVALITETA VAZDUHA ZA 2021 GODINU

Merenje kvaliteta vazduha vršeno tokom 2021.godine, u Kuli, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri” u Kuli. Uzrokovanje suspendovanih čestica je vršeno u periodu od aprila do decembra 2021.godine. Praćene su PM 10 i PM 2, 5 čestice u periodu april-decembar, naizmenično svaki drugi mesec.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u Kuli koji sprovodi Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije 11.01.2022 i 14.01.2022 bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom, dok su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 dana 12.01.2022, 13.01.2022, 15.01.2022 i 16.01.2022 prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost . Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.

Sedmodnevni izveštaj o kvalitetu vazduha u opštini Kula

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine. Rezultate merenja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora. Merenja pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 u periodu od 04.01.2022 do 09.01.2022 godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ u Kuli bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec novembar 2021

Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 2, 5 u mesecu novembru 2021. godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010 i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013) osim od 12.11.2021 do 15.11.2021, 18.11.2021 i od 21.11.2021 do 25.11.2021 godine kada su izmerene koncentracije PM 2,5 čestica prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu gore navedenim Uredbama.

Poslovni adresar