Naslovna Ključne reči Kvalitet vazduha

Ključna reč: kvalitet vazduha

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Merenje kvaliteta vazduha je vršeno u periodu od 06.04.2023 do 12.04.2023. godine. Koncentracije suspendovanih čestica PM 10 na lokaciji dečiji vrtić ,,Kolibri”, Lenjinova br. 17 Kula, ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Vazduh u opštini Kula dobrog kvaliteta, veliki udeo gasifikacije

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini Kula vrši se na lokaciji vrtića „Kolibri“, u užem centru naseljenog mesta Kula. Na osnovu ugovora Zavoda za javno zdravlje Sombor i Opštinske uprave Kula, vrši se merenje kvaliteta vazduha, a Zavod je akreditovana laboratorija koja ima ovlašćenje za određivanje kvaliteta vazduha.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini, na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Merenje stanja kvaliteta vazduha vršeno je u periodu od 01.02.2023 do 08.02.2023 godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene u periodu od 01.02.2023 do 08.02.2023 godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Kula bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Merenje stanja kvaliteta vazduha vršeno je u periodu od 26.01.2023 do 31.01.2023 godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene u pomenutom periodu na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Monitoring kvaliteta vazduha u opštini Kula vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Kuli

Monitoring kvaliteta vazduha vršen je u periodu od 19.01.2023 do 25.01.2023 godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM-10 izmerene u periodu od 19.01.2023 do 25.01.2023 godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni i mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za septembar 2022

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec jul 2022

Merenje je vršeno tokom jula 2022.godine, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri“, Lenjinova br. 17, koje pripada naseljenom mestu Kula. Praćene su koncentracije frakcije PM 10 suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzorka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Poslovni adresar