Naslovna Ključne reči Merenje kvaliteta vazduha

Ključna reč: merenje kvaliteta vazduha

Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec mart 2022

Merenje je vršeno tokom marta 2022.godine na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri” Lenjinova br.17 koje pripada naseljenom mestu Kula .Praćene su koncentracije frakcije PM 10 supsendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzoraka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Merenje kvaliteta vazduha u Kuli

Opština Kula je angažovala Zavod za javno zdravlje Sombor za vršenje usluge monitoringa vazduha.

Poslovni adresar