Naslovna Ključne reči Opštinsko veće

Ključna reč: opštinsko veće

Opštinsko veće: novčana pomoć za decu vojnih invalida i energetski vaučeri

Na 13. po redu sednici Opštinskog veća usvojena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kula za tekuću godinu, kao i izmena Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Ova odluka odnosi se na regresiranje putnih troškova, smeštaj u domovima tokom obrazovanja, regresiranje troškova u međumesnom saobraćaju na teritoriji opštine Kula za socijalno ugrožena lica.

Održana osma sednica Opštinskog veća

Na 8. sednici Opštinskog veća, koja je održana danas pred članovima ovog tela nalazilo se 8 tačaka dnevnog reda.

Zasedalo Opštinsko veće: u fokusu mere energetske sanacije

Na 6. sednici Opštinskog veća, koja je održana danas, dnevni red je sadržao devet tačaka. Između ostalog, jednoglasno je prihvaćen Nacrt Plana javnog zdravlja za opštinu Kula za period 2022-2026. godine, kao i Rešenje o razrešenju i imenovanju koordinatora i člana Radne grupe za izradu Plana za javno zdravlje za period od 2021-2028. godine. Na mesto koordinatora izabrana je Bojana Dević, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti opštine Kula. Takođe, usvojen je i Predlog Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava za infrastrukturne projekte u socijalnoj zaštiti.

Opštinsko veće usvojilo Odluku: uskoro sredstva za energetsku sanaciju

Danas je održana četvrta po redu sednica Opštinskog veća. Kada su u pitanju tačke dnevnog reda, usvojena je Odluka o sprovođenju konkursa za izbor direktora JKP „Radnik“, Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Sportskog centra opštine Kula, kao i Odluka o naknadama za učešće u radu u organima opštine Kula i njihovim radnim telima. Takođe, usvojena je Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova, a doneti su i Predlozi rešenja o povećanju cena komunalnih usluga javnih komunalnih preduzeća u našoj opštini. Na ovoj sednici doneto je i Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Kula, kao Rešenje o imenovanju članova Saveta za privredu opštine Kula. Sednica je zaključena usvajanjem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu.

Opštinsko veće u Kuli predlaže: Građani da odlučuju o utrošku sredstava od poreza na...

KULA - Na danas održanoj sednici Opštinskog veća opštine Kula, utvrđen je nacrt Odluke o usvajanju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Kula za period od 2018. do 2021. godine.

Poslovni adresar